Löpsedlar:
banner_bokarestaurang.png

 

 

 

Klicka på nedanstående text 

Läs om Götiska Minnesmärken

 

 

Bli medlem:

* Obligatoriskt fält

Klicka på text (brun)nedan för att läsa!

 

Erbjudande! Alla medlemmar som besöker Göteborg och Skansen Lejonet kan utnyttja Förbundets förmån att bo på First Hotell G. Läs mer under medlemsnytta.

 

"Gröna Kortet" sökväg:

Grön list - "Götiska Förbundet", "Om Götiska Förbundet", "Förbundsstyrelsen"

 

Senaste Nytt:

 

Gemensam Högtidsdag - 

Kvinnliga gileln


Höstupptakt hos Commendörsgillet Skaraborg - Resa

 

Medlemsaktivitet och extra valmöte - Commendörsgillet Josefina


Torstenssonslogen på vårresa


Nationaldagsfirande hos Afzeliuslogen


Svea Orden och Götiska Förbundet på resa runt Vättern

 

Våraktivitet Olof Skötkonungslogen

 

Aktivitetsdag Victorialogen  

 

Götisk grad i

Hertig Carlslogen 

 

Götiska Förbundets 

199:e Högtidsdag


Domaregrad Commendörsgillet Bohus-Älvsborg


Förbundstinget 2014

 

 

 

 

 

  

Skr till Trafikverket ang planerna på att dra Västlänken genom Gullberget och under Skansen Lejonet

 

Nedslag i Götiska Minnen

 

Program

Veteranklubben 

Gustaf II Adolfslogen

 

Öppet för allmänheten:
Skansen Lejonet

Söndagsvisningar

kl 13:00

   2 februari
   2 mars

   6 april

   4 maj

   8 juni

   6 juli

   3 augusti

   7 september

   5 oktober

   9 november

 

Svenska flaggans museum

Öppet för grupper efter överenskommelse.

Mer information under muséets flik.

 

Kontaktperson:

Ove Bertilsson, Sekr
Tel: 0520-760 31,

0705-57 59 13

E-mail: forbundsstyrelsen@

gotiskaforbundet.se

 


 

 

 
OBS! Nästa guidning söndagen

den 5 oktober 2014 OBS!

 

Besök ett stycke levande stormaktstid!

Kom till Skansen Lejonet kl 13.00

och hör om Skansen Lejonets och Göteborgs spännande historia.

 

 

Välkommen till Götiska Förbundet


Götiska Förbundet bildades 1815. Stiftarna ville med Förbundet bidra till en god utveckling av Sverige genom att framhålla dygderna Mandom (idag i betydelsen civilkurage), Måttlighet och Redlighet – dygder med samma aktualitet i vår tids mångkulturella samhälle som 1815 när Förbundet bildades.

 

Götiska Förbundet är en orden med lika rättigheter för män och kvinnor. Förbundet vilar på en kristen och demokratisk grund. Det är obundet av partier och samfund. Götiska Förbundet värnar om medmänsklighet och laglydnad samt tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.

 

Götiska Förbundet vill att Sverige skall vara gott att leva i för alla i vårt land. Förbundet vill värna vår natur, miljö och kultur samt främja kunskaperna om vår historia.

 

Medlemskap i Götiska Förbundet kan vinnas av varje myndig svensk medborgare som delar dess värderingar.


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |