Löpsedlar:
banner_bokarestaurang.png

 

 

 

Klicka på nedanstående text 

Läs om Götiska Minnesmärken

 

 

Bli medlem:

* Obligatoriskt fält

Klicka på text (brun)nedan för att läsa!

 

Erbjudande! Alla medlemmar som besöker Göteborg och Skansen Lejonet kan utnyttja Förbundets förmån att bo på First Hotell G. Läs mer under medlemsnytta.

 

"Gröna Kortet" sökväg:

Grön list - "Götiska Förbundet", "Om Götiska Förbundet", "Förbundsstyrelsen"

 

Senaste Nytt:

Julloge med Luciabesök hos Afzeliuslogen

 

Gustaf II Adolfslogens historiekurs avslutad

 

Commendörsgillet Elfsborg Domaregrad 


Gillessystrar i Victorialogen hjälper

nyfödda på BB


2014 års sista loge och grötfest hos Victorialogen

 

Högtidsdag hos Gustaf II Adolfslogen


Årsmöte och kåseri hos 

Veteranklubben

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debattartikel Västlänken Göteborgs Posten 

september 2014

  

Skr till Trafikverket ang planerna på att dra Västlänken genom Gullberget och under Skansen Lejonet

 

Nedslag i Götiska Minnen

 

 

 

Öppet för allmänheten:
Skansen Lejonet

Söndagsvisningar

kl 13:00

Dagar för 2015 publiceras vid årsskiftt 2014-2015

 

 

 

Svenska flaggans museum

Öppet för grupper efter överenskommelse.

Mer information under muséets flik.

 

Kontaktperson:

Ove Bertilsson, Sekr
Tel: 0520-760 31,

0705-57 59 13

E-mail: forbundsstyrelsen@

gotiskaforbundet.se

 


 

 

 
OBS! Nästa guidning söndagen

den XX 2015 OBS!

 

Besök ett stycke levande stormaktstid!

Kom till Skansen Lejonet kl 13.00

och hör om Skansen Lejonets och Göteborgs spännande historia.

 

 

Välkommen till Götiska Förbundet


Götiska Förbundet bildades 1815. Stiftarna ville med Förbundet bidra till en god utveckling av Sverige genom att framhålla dygderna Mandom (idag i betydelsen civilkurage), Måttlighet och Redlighet – dygder med samma aktualitet i vår tids mångkulturella samhälle som 1815 när Förbundet bildades.

 

Götiska Förbundet är en orden med lika rättigheter för män och kvinnor. Förbundet vilar på en kristen och demokratisk grund. Det är obundet av partier och samfund. Götiska Förbundet värnar om medmänsklighet och laglydnad samt tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.

 

Götiska Förbundet vill att Sverige skall vara gott att leva i för alla i vårt land. Förbundet vill värna vår natur, miljö och kultur samt främja kunskaperna om vår historia.

 

Medlemskap i Götiska Förbundet kan vinnas av varje myndig svensk medborgare som delar dess värderingar.

 

 

 

Förslag till mottagare av 2015 års stipendium


Götiska Förbundets Stipendiefond delar varje år ut stipendium till en eller två stipendiater som gjort sig förtjänta på något sätt.

För att få fler förslag på mottagare vill vi i stipendiefondens styrelse, att förbundets medlemmar kommer med förslag.

 

Förslaget skall innehålla en motivering varför kandidaten är lämplig, gärna med någon dokumentation som styrker lämpligheten.

 

Förslag kan skickas. att vara stipendiefonden tillhanda senast 10 januari 2015, till följande adress: ho.hagberg@gmail.com, eller


Hans-Olof Hagberg
Apleröd 315
444 93 Spekeröd                                                                    

© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |