Carl XVI Gustafslogen, Göteborg

 

Den 28 mars 1988 började arbetet med att skapa en ny Götisk loge i Göteborg.

Det var sju Götiska bröder som samlades hos Lars Orstadius och bildade en förening.

I april 1989 fick föreningen – efter ansökan hos Konungen – tillstånd att kalla den nya logen för Carl XVI Gustafslogen.

Den 1 juni 1991 invigdes Carl XVI Gustafslogen i Hagakyrkan i Göteborg, då Lars Orstadius under högtidliga former utnämndes

till dess första ordförande.

Invigningen filmades och inspelningen finns i logens arkiv.

 

1998 övertog Sven-Olof Glimvert ordförandeskapet.

2010 installerades Torsten Olsson som logens tredje ordförande.

 

Samarbetet med Gustaf II Adolfslogen har alltid varit gott och receptionerna i Riddaregraden sker gemensamt.

Förutom logesammankomsterna arrangerar logen historiska träffar som stadsvandringar under temat Känn Din stad.

Logen har också börjat med ”Mingelafton” och grundkurs i data.

Skansen Lejonet är logens hemvist.

 

Styrelse:

Ordförande: Torsten Olsson

1. vice Ordförande och Ceremonimästare: Daniel Ahl

2. vice Ordförande och Talman: Peter Lexén

Ombudsman: Johnny Okenfält

Sekreterare: Börje von Schedvin

Skattmästare: Jan Högenberg


Kontaktpersoner:
Ordförande Torsten Olsson            Epost: cxvig@gotiskaforbundet.se
Ombudsman Johnny Okenfält        E-post: cxvig@gotiskaforbundet.se
Sekreterare Börje von Schedvin     E-post: cxvig@gotiskaforbundet.se

 

 

 

Nordmannagraden november 2017 


Tisdagen den 14 november sammanträdde Riddaregillet för reception i Nordmannagraden.34 Bröder hade anmält intresse att närvara. Bl.a. CGE ordförande Carl-David Sandberg, Richard Åkerman, ordförande i Aschebergslogen, tillika fadder för Michael Hennler och Nordmannen Richard Fürst från Afzeliuslogen. Mest långväga gäst var Fredrik Ehmer (grad VI eller Hersegraden) Storskriftvårdare i logen Birger Jarl av Svea Orden i Stockholm.  Sammankomsten inleddes med att med en tyst minut hedra minnet av en avliden Broder. Därefter vidtog gradgivning enligt ritual under Ceremonimästare Pontus Rosenqvists ledning. Fem recipiender hade hörsammat kallelsen och infunnit sig, därför dubblerades Ceremonimästarefunktionen med Torsten Ekvall.

 

De recipierande var Thomas Welin, Henric Lindholm, Michael Hennler, Bengt-G. Grönlund samt Andreas Wetterström. 

 

Aftonens insamlade Skärv uppgick till 750 kronor som går till Frälsningsarmén i Göteborg. Logens Talman Peter Lexén höll talet till de nyvordne och uppmanade till att studera historia och sprida vår hållbara värdegrund. Henric Lindholm tackade från de nya Nordmännen och underströk att kvällen hade varit mycket roande och lärorik. 

 

 

 
   

© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |