Carl XVI Gustafslogen, Göteborg

 

Den 28 mars 1988 började arbetet med att skapa en ny Götisk loge i Göteborg.

Det var sju Götiska bröder som samlades hos Lars Orstadius och bildade en förening.

I april 1989 fick föreningen – efter ansökan hos Konungen – tillstånd att kalla den nya logen för Carl XVI Gustafslogen.

Den 1 juni 1991 invigdes Carl XVI Gustafslogen i Hagakyrkan i Göteborg, då Lars Orstadius under högtidliga former utnämndes

till dess första ordförande.

Invigningen filmades och inspelningen finns i logens arkiv.

 

1998 övertog Sven-Olof Glimvert ordförandeskapet.

2010 installerades Torsten Olsson som logens tredje ordförande.

 

Samarbetet med Gustaf II Adolfslogen har alltid varit gott och receptionerna i Riddaregraden sker gemensamt.

Förutom logesammankomsterna arrangerar logen historiska träffar som stadsvandringar under temat Känn Din stad.

Logen har också börjat med ”Mingelafton” och grundkurs i data.

Skansen Lejonet är logens hemvist.

 

Styrelse:

Ordförande: Torsten Olsson

1. vice Ordförande och Ceremonimästare: Daniel Ahl

2. vice Ordförande och Talman: Peter Lexén

Ombudsman: Johnny Okenfält

Sekreterare: Börje von Schedvin

Skattmästare: Christer Rydén

 
Kontaktpersoner:
Ordförande Torsten Olsson            Epost: cxvig@gotiskaforbundet.se
Ombudsman Johnny Okenfält        E-post: cxvig@gotiskaforbundet.se
Sekreterare Börje von Schedvin     E-post: cxvig@gotiskaforbundet.se

 

 

 

Sammankomster i Stiftaregraden i sept och Riddaregraden i oktober 2017 


Commendörsgillet Elfsborg genomförde årets enda sammankomst i Stiftaregraden söndagen den 17 september. Kallade från vårt gille var Domarebröderna Per Johansson och Folke Söderqvist. Tyvärr hade Per förhinder. 38 Stiftarebröder hade tillfälle att närvara under sammankomsten som leddes av Jonas Jesperson (GIIA) med P-O. Wadman (CXVIG) som Talman.

 

 

Med Gustaf II Adolfslogen som värd arrangerade vi reception i Riddaregraden den 5 oktober. Kallade från vårt gille var Nordmännen Kjell Isberg och Roger Lundqvist. 46 bröder närvarade och ordförande var Carl-David Sandberg (GIIA) med Daniel Ahl (CXVIG) som assisterande

 

 

 

Götiska graden maj 2017 


Tisdag den 9 maj genomförde logen en sammankomst i den Götiska graden med två recipiender och årsmöte. 35 Bröder deltog med gäster från Gustaf II Adolfslogen och Torstenssonslogen med Lars A. Larsson, IRG, i spetsen.  

 

 

Två nya Götiska Bröder hälsades som medlemmar.

 

 

 

Bengt Jamot och Henric Lindholm recipierade och upptogs som nya medlemmar i vårt gille efter att framgångsrikt ha klarat proven. Ceremonimästare Pontus Rosenqvist ledde ritualprocessen.  Peter Lexén, Talman, informerade de nyvordne om Förbundets värdegrund och historia. Kvällens insamlade Skärv samlas in till Frälsningsarmén i Göteborg. Välgörenhet är ett av våra viktiga syften.

Årsmöte genomfördes med sedvanliga beslutspunkter.

 

Kvällens föredrag ”Vår ombonade Borg” hölls av Stiftarebroder Torsten Ekvall. Bl.a. fick vi veta att Götiska Förbundet haft flera olika ”säten” sedan starten hemma hos Stiftarebrodern Gustaf Jochnick: därefter i fastigheten där dagens tillfälliga bibliotek ”300 kvm” ligger, sedan Coldin Ordens hus på Bellmansgatan, följt av Valand till dagens Borg på Gullberget. 

                    

 

 

 

Carl XVI Gustafsloges minnesmedalj

1991-2016 i brons.

Design: Pontus Rosenqvist.

 

 

 

 

 

 


 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |