Commendörsgillet Elfsborg

Instiftat 1824

 

År 2017 är det  193 år sedan Götiska Förbundets Moderloge år 1824 bildade det första Commendörsgillet, vilket år 1992 fick

namnet Commendörsgillet Elfsborg efter en omorganisation.

År 1817 hade Stiftarna beslutat att Förbundet som ordenssällskap skulle arbeta i fem grader.

Eftersom arbetet i de fem graderna blev mycket betungande, beslöt ordens ledning år 1819 att särskilda befattningshavare

skulle utses att tjänstgöra vid de tre lägre graderna. Detta var början till ett Riddaregille inom Förbundet.

I maj 1823 bestämdes att Förbundets Styrelse skulle bestå av fem ledamöter.

Detta blev Förbundets Högsta Styrelse som dels utgjorde högsta ledningen av Förbundet, dels hade att leda arbetet inom

de två högre graderna.

Från 1824 infördes benämningarna Commendörsgille för de två högre graderna och Riddaregille för de tre lägre graderna.

Högste Ordföranden i Förbundet var samtidigt Commendörsgillets Ordförande.

Så arbetade Förbundet från 1824 till 1992, då nu gällande organisation trädde i kraft.

Moderlogens Commendörsgille fick nu namnet Elfsborg.

Samma år kunde Elfsborg som Moderloge inviga ytterligare ett Commendörsgille, nämligen Commendörsgillet Skaraborg.

Redan tre år senare, 1995, fick Elfsborg än en gång ansvaret att som Moderloge inviga ett nytt Gille, nämligen Commendörsgillet

Bohus-Älvsborg.

Ett fjärde Commendörsgille, denna gång för kvinnor instiftades 2009. Det fick namnet Commendörsgillet Josefina.

Commendörsgillet Elfsborg omfattar Riddaregillena Gustaf II Adolfslogen och Carl XVI Gustafslogen.


 

Commendörsgillet Elfsborgs Ämbetsmän och Styrelse:

 

Ordförande: Carl David Sandberg

Vice Ordförande: Jonas Jesperson

Talman: Per-Olof Wadman

Ombudsman: Rune Blom

Skattmästare: Jonas Nilsson

Sekreterare: Gunnar P Johnson

Ceremonimästare: Anders Hultgren

Ordföranden Gustaf II Adolfslogen: Lars-Åke Blomqvist

Ordföranden Carl XVI Gustafslogen: Torsten Olsson

 

 

Överlämnande av 2016 års Skärv

 

Den 19 januari 2017  träffades företrädare för de Götiska logerna i Göteborg

Lars-Åke Blomqvist från GIIA, Daniel Ahl från CXVIG, Monika Burman från Emerentialogen och Anders Behn från Commendörsgillet Elfsborg hos Räddningsmissionen i Göteborg, för att överlämna det gemensamt insamlade beloppet  under 2016.

Logernas Skärv blev 24.100 kronor.  Gåvan innefattade även överskott från en nyårsfest som anordnats av Emerentialogen. Detta överskott utgjorde 4.000 kronor.

   

 

 

Förutom bankväxlen överlämnades en stor symbolisk check och ett inramat diplom till Räddningsmissiomen.

I samband med överlämnandet informerades om de olika Gillenas historia och verksamhet "

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

För Commendörer Gillesbröder

Commendörsgillet Elfsborg administration

 

 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |