Commendörsgillet Josefina

instiftat 2009

 

Under 1800- och 1900-talen var Götiska Förbundet endast öppet för svenska män.

Efter 185 år öppnades Förbundets portar för kvinnor och det första kvinnliga Gillet, ett Victoriagille, Victorialogen i Skara,

invigdes den 20 maj 2000 i Skara Domkyrka.  

Ytterligare två systergillen har senare invigts, Margaretalogen i Uddevalla den 1 september 2007

och Emerentialogen i Göteborg den 27 januari 2013.

I och med invigningen av Margaretalogen lades grunden till att bilda det första kvinnliga Commendörsgillet.

 

Den 14 november 2009 invigdes under högtidliga former Commendörsgillet Josefina.

Detta skedde i Västra Tunhem, samma plats där Götiska Förbundet en gång bildades.

Gradgivningen för kvinnor sker i de tre första graderna inom något av de tre Victoriagillena och de två högre graderna,

Domaregraden och Stiftaregraden, inom Commendörsgillet.

 

Commendörsgillet Josefina benämns efter Josefina av Leuchtenberg, Sveriges och Norges drottning 1844-1859.

Hon var gift med Oscar I som var Götiska Förbundets Förste styresman och Höge beskyddare.

 

Commendörsgillet Josefinas Ämbetsmän och Styrelse:

 

Ordförande: Ulrika Ericsson

Talman: Birgit Lindblad

Ombudsman: Berit Nordlander

Sekreterare: Sylva Oscarsson

Skattmästare: Eva Oltegen

Ceremonimästare: Anne Fant Ekman

Ordföranden Victorialogen: Inger Pålsson

Ordföranden Margaretalogen: Susanne Aronsson Dekinnaird

Ordföranden Emerentialogen: Monika Burman

 

Gradgivning och årsmöte.

I Borgen, Skara, erhöll under stor uppslutning den 24 februari 2018  fyra Gillessystar sin Domaregrad och blev därmed Commendörer inom Götiska Förbundet. De nya Commendörerna är Monica Olsson, Kerstin Beldau, Ann-Marue Ekvall och Birgitta Ankarvärn Drimmer, samliga tillhörande Emerentialogen. Logen genomförde under ledning av dess Ordförande Stiftaresyster Ulrika Ericsson samt Ceremonimästare Stiftaresystern Anne Fant Ekman.

 

De nya Commendörerna tillsammans med Ordföranden.

 

Talmannen, Stiftaresystern Birgit Lindblad berättade i sitt tal med utgånspunkt  Elisabet Ribbing, född i Finnekulla i Västegötland och död på Klagstorp i Norra Kyrketorp utanför Skövde. Elisabet  Ribbing gifte sig hemligt med prins Karl Filip Vasa år 1620.  Deras äktenskap avslöjades först i och med prinsens  död år 1622 då Elisabet visade sig vara gravid och hon födde sin dotter Elisabet Carlsdotter Gyllenhielm.

I sambad med logen genomfördes 2018 års årsmöte.

 

 

Gradgivning i Stiftaregraden

 

 

 

De nya Stiftaresystrarna jämte Ordföranden i Commendörsgillet Josefina samt Förbundets
Stormästare. Foto: Sylva Oscarsson 

 


Lördagen den 28 oktober 2017 genomfördes loge med gradgivning i Borgen i Uddevalla varvid sex Domaresystrar erhöll Götiska Förbundets högsta grad, Stiftaregraden. De fem nya Stiftaresystrarna är  Nina Siggesson och Iris Jakonen från Victorialogen i Skara, Margaretha Berndtsson, Berit Karlsson och Susanne Aronsson DeKinnaird från Margaretalogen i Uddevalla samt Anna Herperin tillhörande Emerentialogen i Göteborg.

 

Förbundets Stormästare tilldelade Förbundets förtjänsttecken i Guld till Gunnel Blomster, Victorialogen samt Förtjänsttecken i Silver till Maj Olsson, Margaretalogen. 

 

 


 


 

 

 


 

 

 

För Commendörer Gillesystrar

Commendörsgillet Josefina administration© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |