Gustaf II Adolfslogen, Göteborg

 

Då Förbundet ombildades till ordenssällskap den 7 juni 1817, blev vårt Riddaregille, som då var det enda Riddaregillet, benämnt Moderlogen.

 

1969 byttes namnet Moderlogen till Gustaf II Adolfslogen och under detta namn lever och verkar Götiska Förbundets första Riddaregille alltjämt.

 

Sedan 1974 har vi våra sammankomster på Skansen Lejonet. Den 4 september 2014 var det exakt 40 år sedan den nyrenoverade Skansen Lejonet invigdes av konung Carl XVI Gustaf.

 

Vi har en veteranklubb som har sina sammankomster i Smålandsstugan i Slottskogen. Klubben genomför utöver möten, studiebesök på intresseväckande platser, 

 

Historieaftnar med olika inriktningar anordnas vår och höst. Under dessa aftnar är även släkt och vänner väkomna.Den 15 september besökte vi Biskopshuset på Västra Hamngatan under ledning av Domarebrodern Anders Hultgren. .

 

Logen har en historiegrupp som under sakkunnig ledning träffas varannan onsdag förmiddag.

 

Gustaf II Adolfslogen anordnar varje år en höstbal (Damkapitlet), dit brödernas damer är inbjudna. Årets synnerligen uppskattade Damkapitel ägde rum den 22 oktober. Damkapitlet 2017 äger rum lördagen den 14 oktober.

 


Styrelse       

Ordförande

Lars-Åke Blomqvist

vice Ordförande 

Gunnar E. Johnsson 

2. vice ordförande  Gösta Svensson

Talman

Fredrik Sidenvall

Ombudsman

Lars-Eric Ericson

Sekreterare

Niklas Reinholdtsen
Skattmästare Gunnar P. Johnson
Ceremonimästare  Anders Hultgren

 

Kontaktpersoner

Ordförande Lars-Åke Blomqvist,

Norra Liden 7, 41118 Göteborg

tel. 070-428 02 92

lasse.blomqvist@telia.com

 

Sekreterare Niklas Reinholdtsen,

Ålegårdsgatan 440, 431 50 Mölndal

tel: 031-45 99 74, 070-328 99 03

niklas.reinholdtsen@comhem.se

 

 

Högtidsdag i Gustaf II Adolfslogen, 199 år efter dess tillkomst


Den 6 november 2016 firade Gustaf II Adolfslogen sin Högtidsdag  i Förbundsborgen Skansen Lejonet i Göteborg. Dagen inleddes med kransnedläggning vid Gustaf II Adolfsstatyn på torget som bär Konungens namn. Gustaf II Adolf är Göteborgs grundare.

Högtidligheterna i Förbundsborgen genomfördes med sedvanlig värdighet. 

 

 
   

 

 

Därunder dekorerades ett antal bröder med några av Förbundets prydnader. Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg dekorerade Kjell Wiberg med Musikens Förtjänsttecken i Brons samt Claes Bratt och Göran Rosander med Förbundets Förtjänsttecken i Silver.

 

Det 500-åriga Jubileumsfirandet av reformationen 1517 har inletts redan i år.

Talmannen Fredrik Sidenvall berättade insiktsfullt om Martin Luther och om konung Gustaf II Adolfs insatser till försvar för den protestantiska kyrkan.

 

Vid den efterföljande måltidenserverade Förbundborgens krögare Mats Andersson en utmärkt älggrytai stället för den traditionella gåsen.

 

 

 

Damkapitel 2016


Under sedvanliga högtidliga och festliga former höll Gustav II Adolfs-logen årets Damkapitel med höstbal den 22 oktober. Ett 40-tal deltagare hade infunnit sig från fem olika gillen inom Förbundet. Ordföranden Carl David Sandberg ledde de inledande ceremonierna, under vilka han kunde dekorera sex systrar i de tre graderna. 

 

Talet till kvinnan hölls under middagen av Fredrik Sidenvall. Kvinnan framställdes som tillvarons ljusspridare, en liknelse som har sin grund i Bibeln. Fredrik utvecklade detta ämne akademiskt skickligt och intresseväckande, vilket gav upphov till ytterligare kommentarer under kvällens lopp!

 

 
   

 

Kvällen fortsatte med dans som avslutades med den sedvanliga champagnedansen. Lyckliga champagnevinnare i år blev Anna och Fredrik Sidenvall, Christina Åkerman/Bertil Jonsson samt Margit och Roland Byrlind. 

 

2017 års Damkapitel är bestämt till lördagen den 14 oktober. 

 

 

 

 

    

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

Gustaf II Adolfslogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |