Commendörsgillet Skaraborg, instiftat 1992.

 

Gillet instiftades den 23 februari 1992 i Varnhems klosterkyrka, där vi vanligtvis firar vår Högtidsdag. 

 

Gillets första Ordförande var Sten Svensson som år 1998 efterträddes av Chester Melin. Sedan 2009 innehar Johny Lindell Ordförandeposten.

 

Från början omfattade detta Commendörsgille tre Riddaregillen nämligen Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping 

och Hertig Carls logen i Mariestad. 1995 tillkom ytterligare ett Gille, Carl XIV Johanslogen i Karlsborg.

 

Commendörsgillet tog namn efter den borg, Skaraborg, som en gång fanns i Skara och som också              

fick ge namn till det län som bildades. 

 

Commendörerna i Skaraborg utdelar årligen stipendium ur Ungdomsstipendiefond för Kulturgärningar i Skaraborg, vilket tillfaller någon ungdom under 25 år med anknhytning till gamla länet Skaraborg.

 

Commendörsgillet Skaraborgs  Ämbetsmän och Styrelse:

 

Ordförande: Johny Lindell

Vice Ordförande: Håkan Reibäck

Talman: Urban Lavén

Ombudsman: Per-Olof Berlin

v. Sekreterare: Hasse Wallgren

Skattmästare: Ingvar Nyman

Ceremonimästare: Håkan Djurberg Johansson

Ordföranden i Afzeliuslogen: Nils Erik Nilsson

Ordföranden i Olof Skötkonungslogen: Bertil Jonsson

Ordföranden i Hertig Carlslogen: Arne Jansson

v. Ordföranden i Carl XIV Johanslogen: Sven Esplund

 

Välbesökt Stiftaregrad den 28 januari 2018

 

Sex stycken Domarebröder hade hörsammat kallelsen till reception och invigning i den högsta graden inom Götiska Förbundet, Stiftaregraden, som genomfördes under god anslutning från övriga Bröder och i närvaro av Förbundets Stormästare.

De nya Stiftarna är: Torbjörn Granqvist och Martin Lundmark från Afzeliuslogen, Stefan Ingesson från Olof Skötkonungslogen, Anders Backlund och Egon Wikström från Hertig Carlslogen samt Ronny Olsson från Carl XIV Johanlogen.

 

De nyinvigda Stiftarna.

 

 

 

Stormästaren tilldelade Förbundets Förtjänsttecken i Silver till de välförtjänta Bröderna Jan Rambro och Martin Lundmark, båda Afzeliuslogen.

Talmannen Hans Nilsson berörde i sitt tal efterkrigstiden från Andra värdskriget, Kalla kriget och Sverige i dagens världsläge.

 

Vid den efterföljande Brödramåltiden framförde Martin Lunndmark de nyvordnas tack.

 

 

Högtidsloge för Skaraborgska Brödragillen

 

Den 29 oktober 2017 firades  årets gemensamma Högtidsdag för Commendörsgillet Skaraborg, Afzeliuslogen, Olof Skötkonungslogen, Hertig Carlslogen samt Carl XIV Johanlogen. 100-talet Göter och Gäster hade slutit upp i Varnhems Klosterkyrka för att vara delaktiga i den högtidslogen. Sedvanligt utdelades vid högtiden det årliga ungdomsstipendiet samt genomfördes Ordförandeinstallation då Sven Esplund, av Stormästaren, invigdes i sin befattning att i succession leda verksamheten i Carl XIV Johanlogen.

 

 

Ordförandeinstallation

 

 

 

 

Ett antal utmärkelser utdelades till förtjänta bröder. Förbundets förtjänsttecken i Silver tilldelas Inge Hedenberg Afzeliuslogen, Stefan Pettersson Hertig Carlslogen, Benny Karlsson och Hasse Nordin, båda från Carl XIV Johanlogen.

Förtjänsttecken i Guld tilldelas Per-Olof Nygren Carl XIV Johanlogen och Per-Olof Berlin samt Claes Johansson från Hertig Carlslogen. 

Silvercommendörstecknet tilldelades Per Norelius, Rune Olsson samt Hans Nilsson samtliga från Afzeliuslogen dessutom Sune Blom från Hertig Carlslogen.

 

I sitt Högtidstal knöt talmannen Urban Lavén samman med förra årets tal kring Varnhem, dess kyrkas betydelse om nationalsymbol och om den förändring i vår kristna historia som skett genom fynden på Kata Gård.

 

 

Patrik Karlsson framförde ett antal fanfarer och även annan musik på sin trumpet, 

här tillsammans med 201 års stipendiat.

 

 

Högtidslogen inramades och fylldes av musik på orgel och trumpet. 

 

Nederst på sidan: Bildspel från Högtidsloge och Högtidsmåltid. Samtliga foton tagna av

Roland Axelsson. Fler Bilder finns också på resp Riddargilles sidor.

 

2017 års Stipendium

 

Götiska Commendörers Ungdomsstipendiefond utdelade vid Högtidsdagen den 29 oktober årets stipedium för Kulturgärningar i Skaraborg. Stipendiet tilldelades detta år Maisan Gustafsson från Mariestad.

Stipendiefondens ordförande Ewert Jonsson läste upp tillkännagivandet och Commendörgillets Ordförande överlämnade Diplom och stipendium.  

 

Såväl i kyrkan som vid den efterföljande måltiden på Götala Herrgård framförde Stipendiaten såväl sångnummer som  visade kunskaper i fiolspelning samt framförande på gitarr och piano.

 

 

 

2017 års Stipendiat

 

 

 

Maisan vill utöva musik och sång som sprider glädje och tilltalar människor. Hon fortsäter sin artistiska utveckling och gör publika framträdanden. Genom att tilldela Maisan Gustafson årets stipendium vill Götiska Commendörers Ungdomsstipendiefond för kulturgärningar i Skaraborg uppmärskamma en ung musikstuderande med stor ambition för framtiden. 

 

Stipendietutdelades detta år för 28:e gången. Stipendiet tillfaller ungdomar under 25 år för insatser inom kulturområdet.

 

 


 

Domaregrad i Skara


Vid logesammankomst i Borgen, Skara, upptogs den 24 september 2017 fyra Bröder till Commendörer i den Höga Domaregraden. Dessa var Claes Bodin Gustaf II Adolfslogen, Göran Waern och Mikael Johansson, Hertig Carlslogen samt Sven Esplund, Carl CIV Johanslogen.

 

Nära 40 Commendörer deltog i logen. Vid den efterföljande måltiden framfördes de nyvordnes tack av Sven Esplund och dagens tacktal framfördes av Götiska Förbundets Kansler P. Lars Chä Nilsson. 

   

 

 

Stiftaregrad - på årsdagen av första Stiftaregradgivningen

 

På dagen 198 år efter den första Stiftaregradgivningen i Göteborg, 29 januari 1819, invigdes i Commendörsgillet Skaraborg tre nya Stiftare, nämligen Lars Alsterhäll, Olavi Jakonen och Roger Strandh samtliga från Hertig Carlslogen  samt Benny Karlsson och Jan-Eric Ternström från Carl XIV Johanlogen. 

 

Vid måltiden informerade Ordföranden om denna speciella dag och våra tankar gick till alla de av våra  Bröder  som genom åren invigts i denna, den högsta av Götiska Förbundets grader.

 


Bröder i samspråk. 

 

 
De nya Stiftarna tillsammans med Commendörsgillets Ordföramde samt vice Ordförande  

 

De närvarande Bröderna hade glädjen att till logen kunna hälsa Förbundtes Stormästare välkommen som också passade på att utdela Förtjänsttecken i Silver till Stiftarebrodern Ingvar Nyman.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Commendörsgillets Ungdomsstipendiater genom åren! (klicka och följ länk)


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |