Afzeliuslogen, Skara

 
Afzeliuslogen instiftades den 22 juni 1933 i Falköping av Sveriges arvfurste, H.K.H. Hertigen av Västergötland, Prins Carl,
i egenskap av Götiska Förbundets Högste Styresman och Stormästare.

Logen namngavs efter skalden och hävdatecknaren m.m. Arvid August Afzelius som var född i Broddetorp den 6 maj 1785.
1974 flyttade Afzeliuslogen till Skara där den numera har sina sammankomster i Odd Fellows lokaler.
 

Styrelse:


Ordförande - Nils Erik Nilsson

v. Ordförande - Ewert Jonsson

Talman - Jan Ranbro

Ombudsman - Ewert Jonsson 

Sekreterare - Hasse Wallgren

Skattmästare - Ingvar Nyman

Ceremonimästare - Sven Lindberg

 

 

Nationaldagsfirande 2018

 

Nationaldagen firades detta år i högsommarvärme. På en månad hade den Skaraborgska bygden förvandlats från vårens första knoppar till högsommargrönska och med utslagna sommarblommor över ängar och längst vägrenar. Liksom år 2017 ägde firandet rum på Flämslätts Stiftsgård med flagghissning och efterföljande frukost.

 

I väntan på fagghissning.

 

 

 

När flaggan förts in hälsade vice Ordföranden Ewert Jonsson deltagarna välkomna och höll därefter ett hyllningstal till fäderneslandet.  Han sa bland annat "Visst finns det rikare bygder och länder med äldre och förnämare kultur. Men ändå! Detta land är vårt". Vidare påminde han om vår historia och om att  "Sveriges rike är det äldsta nu bestående i hela Europa, och det har aldrig, så långt historiens vittnesbörd räcker, varit underkastat främmande folks herravälde. Det ärftliga feodalväsendet har aldrig vunnit insteg här, och endast under mycket korta perioder har vi haft envälde som styrelseform".

 

 

Flaggan förs fram för att hissas.

 

 

 

 

Efter att flaggan hissats sjöngs Nationalsången och utbringades ett fyrfaldigt leve för fäderneslandet. På trumpet framfördes därefter "Sveriges flagga".

 

 

Också en bild av Sverige som Ewer Jonsson nämnde i sitt tal: "mot en molnfri himmel
fladdrar och klatschar den svenska flaggan för vinden".

 

 

 

Då frukosten avslutats gav sig deltagarna av till Axevalla Hed för att där närvara vid invigningen av Garnisonsmuseet. Friviliga krafter har lagt ner 16000 arbetstimmar för att iordningsställa ett museum som berättar om exercisheden de indelta soldaterna men också om Skaraborgs Regemente, Trängregementet och det frivilliga försvaret. 

 

 

Nordmannagraden 9 mars 2018


Fredagen den 9 mars genomfördes vårens sammankomst i Nordmannagraden i Afzeliuslogen. 23 bröder hade hörsammat kallelsen och deltog I sammankomsten, däribland Götiska Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg (IRG), Götiska Förbundets Ceremonimästare Gunnar Ivarsson (IRG) och Commendörsgillets i Skaraborg ordförande Johny Lindell. Tre Götiska bröder, Fredrik Johansson, Markus Lundqvist och Richard Norelius, hade infunnit sig och upptogs i Götiska Förbundets Nordmannagrad. 

Under sammankomsten dekorerades Håkan Djurberg Johansson med Götiska Förbundets förbundsnål för nit med inlägg i gul emalj och Pontus Rydberg med Götiska Förbundets tecken för gott fadderskap med inlägg i röd emalj.

Sammankomsten avslutades med den sedvanliga brödramåltiden och en stunds samkväm.

Kvällens tacktal framfördes av Götiska Förbundets Stormästare.

 

 

 

De tre nyblivna Nordmännen tillsammans med Afzeliuslogens Ordförande Nils Erik Nilsson.

 

 

 

 

Götisk gradgivning, februari 2018 


Fredagen den 2 februari sammanträdde Afzeliuslogen för reception i Götiska graden. 29 bröder hade hörsammat kallelsen och deltog I sammankomsten, däribland Götiska Förbundets Ceremonimästare Gunnar Ivarsson (IRG), Götiska Förbundets sekreterare Jan-Erik Sjöholm, Commendörsgillets i Skaraborg ordförande Johny Lindell och hederscommendören Bertil Holmqvist.

 

Logesammankomsten inleddes med en parentation över Stiftarebrodern, Guldcommendören, m.m., Bengt Essgärde, som avlidit sedan föregående sammankomst.  

 

Två recipiender, Markus Nyberg och Pontus Boby, hade infunnit sig till sammankomsten och upptogs som nya medlemmar i Götiska Förbundet.

 

 

 

Afzeliuslogens ordf. NE Nilsson med de nya Götiska bröderna. 


 

Kjell-Arne Brink erhöll under sammankomsten Götiska Förbundets förtjänsttecken i brons för sitt nitiska och gagnande arbete i Afzeliuslogen.

 

Sammankomsten avslutades med den sedvanliga brödramåltiden och en stunds samkväm.

 

 

 

 

 

 

   

 

   
   

 

 

 


 


 

 

 
Kontakt:
Kontakt kan tas med Afzeliuslogen via e-post till: afz.logen@gmail.com

 

 

 


 
   

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |