Commendörsgillet Skaraborg, instiftat 1992.

 

Gillet instiftades den 23 februari 1992 i Varnhems klosterkyrka, där vi vanligtvis firar vår Högtidsdag. 

 

Gillets första Ordförande var Sten Svensson som år 1998 efterträddes av Chester Melin. Sedan 2009 innehar Johny Lindell Ordförandeposten.

 

Från början omfattade detta Commendörsgille tre Riddaregillen nämligen Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping 

och Hertig Carls logen i Mariestad. 1995 tillkom ytterligare ett Gille, Carl XIV Johanslogen i Karlsborg.

 

Commendörsgillet tog namn efter den borg, Skaraborg, som en gång fanns i Skara och som också              

fick ge namn till det län som bildades. 

 

Commendörerna i Skaraborg utdelar årligen stipendium ur Ungdomsstipendiefond för Kulturgärningar i Skaraborg, vilket tillfaller någon ungdom under 25 år med anknhytning till gamla länet Skaraborg.

 

Commendörsgillet Skaraborgs  Ämbetsmän och Styrelse:

 

Ordförande: Johny Lindell

Vice Ordförande: Håkan Reibäck

Talman: Urban Lavén

Ombudsman: Per-Olof Berlin

v. Sekreterare: Hasse Wallgren

Skattmästare: Ingvar Nyman

Ceremonimästare: Håkan Djurberg Johansson

Ordföranden i Afzeliuslogen: Nils Erik Nilsson

Ordföranden i Olof Skötkonungslogen: Bertil Jonsson

Ordföranden i Hertig Carlslogen: Arne Jansson

v. Ordföranden i Carl XIV Johanslogen: Karl-Axel Asp

 

 

Domaregrad i Skara


Vid logesammankomst i Borgen, Skara, upptogs den 24 september 2017 fyra Bröder till Commendörer i den Höga Domaregraden. Dessa var Claes Bodin Gustaf II Adolfslogen, Göran Waern och Mikael Johansson, Hertig Carlslogen samt Sven Esplund, Carl CIV Johanslogen.

 

Nära 40 Commendörer deltog i logen. Vid den efterföljande måltiden framfördes de nyvordnes tack av Sven Esplund och dagens tacktal framfördes av Götiska Förbundets Kansler P. Lars Chä Nilsson. 

   

 

 

Stiftaregrad - på årsdagen av första Stiftaregradgivningen

 

På dagen 198 år efter den första Stiftaregradgivningen i Göteborg, 29 januari 1819, invigdes i Commendörsgillet Skaraborg tre nya Stiftare, nämligen Lars Alsterhäll, Olavi Jakonen och Roger Strandh samtliga från Hertig Carlslogen  samt Benny Karlsson och Jan-Eric Ternström från Carl XIV Johanlogen. 

 

Vid måltiden informerade Ordföranden om denna speciella dag och våra tankar gick till alla de av våra  Bröder  som genom åren invigts i denna, den högsta av Götiska Förbundets grader.

 


Bröder i samspråk. 

 

 
De nya Stiftarna tillsammans med Commendörsgillets Ordföramde samt vice Ordförande  

 

De närvarande Bröderna hade glädjen att till logen kunna hälsa Förbundtes Stormästare välkommen som också passade på att utdela Förtjänsttecken i Silver till Stiftarebrodern Ingvar Nyman.

 

 

Högtidsdag hos de Skaraborgska Brödragillena


Gemensam Högtidsdag för Commendörsgillet Skaraborg och Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping, Hertig Carlslogen i Mariestad och Carl XIV Johanlogen i Karlsborg firades söndagen den 30 oktober 2016 i Varnhems kyrka. Efter Högtidslogen 

intogs Högtidsmåltiden på Götala Herrgård. I samband med Högtidslogen utdelades årets Kulturstipendium till Gustav Dalemo från Lidköping.

 

 
  Årets stipendiat mottager sitt stipendieEtt antal Bröder dekorerades med utmärkelser. Stiftarebrodern Anders Haglind som samma dag nedlade sitt ämbete som Ordförande i Carl XIV Johanlogen  tilldelades Commendörsgillets  Förtjänsttecken för sina insatser i Commendörsgillet samt utnämndes till Hedersledamot i Carl XVI Johanlogen. Stiftarebröderna Stig-Göran Johansson, Gunnar Eriksson och Hasse Wallgren erhöll Förbundets Hederstecken för särskild insats i silver.

Stiftarebrodern Anders Haglind nedlade vid Högtidsdagen

sitt ämbete som Ordförande i Carl IV Johanlogen.

   
Några av de nydekorerade Bröderna.
   

 

 

 

Förbundets Stormästare dekorerade därefter välförtjänta bröder med Förbundets Förtjänsttecken. Förtjänsttecken i silver tilldelades Torbjörn Andersson, Karl Erik Appeby, Tor-Leif Runesson,  Afzeliuslogen och Tage Gynnerstedt, Carl XIV Johanlogen.

 

Utnämnda Silvercommendörer , dekorerades, efter 25 års medlemskap. Hasse Wallgren, Afzeliuslogen, Per Aspeli, Matz Erlandsson och Martti Kåhlman, Hertig Carlslogen.

 

 

Stiftarebrodern Börje Karlssons Guldcommendörstecken överlämnades till dottern
Charlotte 

 

 

 

Utnämnd Guldkommendör, innebärande 50 års medlemskap i Götiska Förbundet, Stiftarebrodern Börje Karlsson, Afzeliuslogen. Guldcommendörstecknet överlämnades, jämte följebrev, till dottern Charlotte att vidarebefordfras till den nyutnämnde Guldcommendören.

 


 

2016 års Stipendium

 

Götiska Commendörers Ungdomsstipendiefond utdelade vid Högtidsdagen den 30 oktober årets stipedium för Kulturgärningar i Skaraborgs. Stipendiet tilldelades detta år Gustav Dalemo från Lidköping.  Han studerar musik vid Fridhems folkhögskola i Svalöv. Redan tidigt började han spela sitt instrument - saxofon.

 

 2016 är Stipendiat Gustav Dalemo.

 

 

Stipendiefondens ordförande Ewert Jonsson läste upp tillkännagivandet och Commendörgillets Ordförande överlämnade Diplom och stipendium.  

 

Såväl i kyrkan som vid den efterföljande måltiden på Götala Herrgård framförde och underhöll Gustav, tillsammans med två medmusikanter, med välljudande och igenkännande musikstycken till njutning för de närvarande.

 

Götiska Commendörers Ungdomsstipendiefond utdelades detta år för 27:e gången. Stipendiet tillfaller ungdomar under 25 år för insatser inom kulturområdet.

 

 

 

 

 

Commendörsgillets Ungdomsstipendiater genom åren! (klicka och följ länk)


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |